BIP
1 Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania